آثار معرفي شده در ده نشست يكصد انتخاب ،يكصد معمار

یکصد معمار، یکصد انتخاب

اثار معرفي شده در ده نسشت يكصد انتخاب ،يكصد معمار

نشست اول، 22 مهرماه 1394

1- فرهنگ سرا نیاوران، اثر کامران دیبا، با معرفی محمدرضا نیکبخت

2- موزه هنرهای معاصر، اثر کامران دیبا، با معرفی غزال کرامتی

3- برج آزادی، اثر حسین امانت، با معرفی حمیدرضا ناصر نصیر

4- عمارت مجلس سنا، اثر محسن فروغی و حیدر غیایی، با معرفی ابوالحسن میرعمادی

 

برای مشاهده ادامه مطلب فایل زیر را دریافت نمائید ...