نوشتن درباره معماري

کوبه:
گروه مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران در ادامهٔ نشست‌های هفتگی خود، روز سه شنبه بیست‌و‌هفتم مهرماه، سمیناری را با موضوع «نوشتن درباره معماری» در دانشکدهٔ معماری دانشگاه تهران برگزار خواهد کرد.

در این نشست دکتر محمدعلی مرادی، دکترای فلسفه از دانشگاه برلین، پژوهشگر فلسفه و متخصصّ فلسفهٔ آلمانی، به بحث دربارهٔ پرسش‌های زیر خواهد پرداخت:
- چرا باید درباره معماری و هنر نوشت؟
- تا به حال چگونه دربارهٔ معماری و هنر نوشته‌اند؟
-آیا نوشتن دربارهٔ معماری و هنر با نوشتن دربارهٔ موضوعات دیگر فرق دارد؟
- چه شیوه‌هایی برای نوشتن وجود دارد و هر یک چه ویژگی‌هایی دارند؟
این جلسه از ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکدهٔ معماری، طبقهٔ سوم برگزار خواهد شد و ورود به این جلسه برای علاقه‌مندان آزاد است.
برای اطلاع بیشتر دربارهٔ فعالیت های انجمن علمی مطالعات معماری دانشگاه تهران می توانید به کانال تلگرامی این گروه مراجعه کنید.
Telegram.me/koubeh