٧٠سال تجربه نگارش در باب معماري معاصر ايران

٧٠سال تجربه نگارش در باب معماري معاصر ايران

بیستمین نشست از سلسله نشست های ایران شهر با موضوع: نگاهی به هفتاد سال تجربه نگارش در باب معماری معاصر ایران (سال های 1325 الی 1395) درتاریخ 95/11/05 ساعت 16 الی 18 در خانه گفتمان شهر و معماری با سخنرانی آقای دکتر حمیدرضا پیشوایی برگزار می شود

آدرس: میدان فلسطین،خیابان طالقانی غربی، پلاک 514