گفتگو با مهدي ابراهيميان و ويولت دهقاني درباره هتل عباسي

گفتگو با مهدي ابراهيميان و ويولت دهقاني درباره هتل عباسي
گفتگو از: 
مهرداد بهمني ،صبا مدني

گفتگوی معمارنت با مهدی ابراهیمیان و ویولت دهقانی

دهۀ ۴۰ شمسی، به گفتۀ برخی صاحب‌نظران، در احیای هنرهای سنتی ایران، دوره‌ای پراهمیت است. فارغ از علت‌های این امر، با مهدی ابراهیمیان و ویولت دهقانی که هر یک ابتدا در راه‌هایی جداگانه و بعدا همراه با هم سهمی در این زمینه داشتند به گفتگو نشستیم. مهدی ابراهیمیان حدود پنجاه سال پيش برای تهیه طرح آرایش فضای داخلی مهمانسرای شاه عباس (هتل عباسی) و اجرای آن انتخاب شد. او هم با شیوه‌های گوناگون هنرهای اصیل ایرانی آشنا بود و هم برای زنده کردن آن شور و شوق فراوان داشت. آشنایی‌اش با بسیاری از هنرمندان اصفهانی که در آن زمان با فقدان زمینۀ فعالیت، کم‌کم گوشه …..