استفاده مجدد از ساختار هاي تاريخي با بكارگيري روش هاي خلاقانه

استفاده مجدد از ساختار هاي تاريخي با بكارگيري روش هاي خلاقانه
نویسنده: 
شیما شاهرخی
تیتر عکس: 
استفاده مجدد از ساختار هاي تاريخي با بكارگيري روش هاي خلاقانه

امروزه حفاظت و رویکردهای مبتنی بر حفاظت با چالش‌های بسیاری روبه‌روست. اگرچه این واژه شامل اقدام‌های وسیعی است که با هدف حفظ میراث فرهنگی به کار می رود، اما رویکردهای مبتنی بر آن همواره با اختلاف نظرهایی همراه بوده است. گروهی از نظریه پردازان و حفاظت‌گران میراث فرهنگی ورود ساختارهای جدید و طراحی های نوین در بناهای تاریخی را آسیب به ارزش‌های تاریخی و از بین بردن اصالت آن می دانند. گروه دیگر اما، حفاظت بدون مداخله را نوعی جانب داری متعصبانه و حفاظت از نوع موزه‌ای برمی‌شمارند که از فعالیت سازنده بنا ممانعت می کند.