اخرين فراخوان همایش پل:میراث متصل ساختن مکان‌ها و فرهنگ‌ها

اخرين فراخوان همایش پل:میراث متصل ساختن مکان‌ها و فرهنگ‌ها
تیتر عکس: 
اخرين فراخوان همایش پل:میراث متصل ساختن مکان‌ها و فرهنگ‌ها

مهلت ارسال مقاله به همایش بین‌المللی «پل» میراث متصل ساختن مکان‌ها و فرهنگ‌ها در ۲۷ فوریه (۹ اسفند) به پایان می‌رسد. این همایش در محوطۀ پل فلزی جرج  در انگلستان برگزار خواهد شد و به روشن کردن میراث پل به مثابه ساختمان‌های شاخصی که مکان‌ها و فرهنگ‌ها را به یکدیگر متصل می‌سازند خواهد پرداخت، چه پل‌هایی که دستاوردهای چشمگیر مهندسی هستند و بخش‌های گوناگون جهان صنعتی را متصل می‌سازند، و چه پل‌هایی که عناصر استعاری منظر خود هستند و در آثار هنری، ادبیات، و فیلم به نحوی احساسی بازتاب یافته‌اند.
برای اطلاعات بیشتر به وبگاه همایش نگاه کنید.
 
موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران
 
Bridge_Postcard_Web_Updated Deadline