انتشار شمارۀ جدید نشریۀ میراث در معرض خطر

انتشار شمارۀ جدید نشریۀ میراث در معرض خطر

گزارش جهانی میراث در معرض خطر ۲۰۱۴-۲۰۱۵، در بارۀ بناها و محوطه‌های در معرض تهدید، آخرین شماره از سلسله گزارش‌هایی است که نخستین بار در سال ۲۰۰۰ منتشر شد. این نشریه به‌منظور جلب کمک و تشویق به اقدامات عملی برای پیشگیری از تأثیر تهدیدها یا دست‌کم کاهش آنها، اطلاعاتی از منظر صرفاً حفاظتی در سطح بین‌المللی عرضه می‌کند.
گزارش‌های میراث در معرض خطر، در جایگاه درخواستی اضطراری برای سعی و تلاش در راه نجات میراث بشر، همچنین پیامی است به عموم مردم جهان. شمارۀ جدید نشریه شامل مقالاتی از کمیته‌های علمی بین‌المللی و کمیته‌های ملی ایکوموس است، اما همچون همیشه، در کنار مقالات مذکور، حاوی نوشته‌هایی است از متخصصان مستقل و نیز بیانیه‌ها و دیگر مطالب مرتبط. نگاهی جامع به گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که افزون بر خطرهای عمومی که برخاسته از بحران‌های طبیعی و فرسایش کالبدی ساختمان‌هاست، برخی از فعالیت‌های انسان نیز تهدید‌کنندۀ میراث است؛ از جمله نبردهای نظامی و منازعات قبیله‌ای، توسعه، و توریسم.
 
 کانال رسمی ایکوموس ایران
https://telegram.me/iranicomosorg
Iranicomos.org
info@iranicomos.org
https://www.instagram.com/iranicomosorg/
https://plus.google.com/u/0/117367291634562588635/posts
 
________________________________________
To unsubscribe click here, to edit your subscription click here.