گزارش رونمایی کتاب بازار در شهر اسلامی

گزارش رونمایی کتاب بازار در شهر اسلامی
نویسنده: 
خیزران اسماعیل زاده

معمارنت- آیین رونمایی از کتاب بازار در شهر اسلامی در تاریخ 3 خرداد 96 در محل موزه ملک با حضور اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان برگزار شد.
در این مراسم ابتدا آقای حسینی مدیر موزه ملک به بهانه مباحث مطروحه در کتاب از حاج حسین ملک یادکرد که با وقف مجموعه مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک بنیان حرکتی فرهنگی را پایه گذاشت.

سخنران بعدی آقای حسین سلطان‌زاده بود که در مورد تاریخ بازار در ایران و ویژگی‌های آن سخنرانی کرد. عبدالله انوار به خاطرات خود از بازار تهران پرداخت و اکبر تقی زاده از تجربه مشارکت و توان نیروی انسانی بازار در بازسازی و حفظ و احیاء بازارهای تاریخی با توجه به تجربه بازار تبریز سخنرانی ایراد کرد.
سپس کتاب بازار در شهرهای اسلامی توسط مترجم کتاب خانم خیزران اسماعیل‌زاده معرفی شد...
ادامه مطلب...