باغ هاي تاريخي مثمر

نویسنده: 
فرامرز پارسي

معمارنت - باغ هاي تاريخي مثمر عنوان سخنراني ١٩مرداد ماه ٩٦ فرامرز پارسي در پنجمين نشست باغ ايراني است .اين سخنراني در مجموعه حمام و موزه علي قلي آقا اصفهان برگزار شده است .

سال‌هاست که پژوهشگران حوزه معماری به مفهوم باغ ایرانی توجه کرده‌اند و باغ‌های زیبایی چون باغ فین، باغ شازده، باغ گلشن و ... در جایگاه باغ‌های موجود و باغ کاخ کورش در پاسارگاد، باغ شمال تبریز در جایگاه باغ‌های تاریخی ناموجود را موردمطالعه قرار داده‌اند. اصول حاکم بر سازمان فضایی این باغ‌ها به‌دقت بررسی‌شده و دسته‌بندی‌های متعددی بر روی آنها انجام‌شده است و درنهایت امروز شاهد ثبت جهانی تعدادی از این باغ‌ها هستیم که افتخاری است برای معماری کشورمان...
ادامه مطلب ...