سومين نشست معمارى نامعمارى :سرپناه خودساخته

سومين نشست معمارى نامعمارى :سرپناه خودساخته بى جا شدگان شهرى
تیتر عکس: 
سومين نشست معمارى نامعمارى :سرپناه خودساخته بى جا شدگان شهرى

معمارنت به‌منظور آماده‌سازی برای برگزاری مسابقه معماریِ نامعماری، سهنشست هم‌اندیشی را در خانه گفتمان شهر تدارک دیده است :

 

نشست اول با موضوع مبانی نظری و تجربه‌های جهانی در سرپناهخودساخته برای بی‌جا شدگان شهری در روز سه‌شنبه 9 آبان 96 برگزارشد .در این نشست محمدسعید ایزدی، سعید سادات نیا،مظفر صرافی ، حمیدرضا ناصرنصیر و فردین یزدانی به موضوع سرپناه خودساخته ‌پرداختند.

نشست دوم با موضوع تجربه‌های ایران در موضوع سرپناه خودساخته برایبی‌جا شدگان شهری در روز سه‌شنبه 16 آبان 96برگزار شد.

در این نشست گیتی اعتماد، زهرا اهری ، مجید روستا، کامبیز مشتاقگوهری ، جمعیت امام علی(ع) ،مجمع حق به شهر باهمستان و فردین یزدانیبه تجربه ایران در اسکان غیررسمی پرداختند.

نشست سوم و پایانی در موضوع اسکان غیررسمی و سرپناه خودساختهبرای بی‌جا شدگان شهری روز سه‌شنبه 30 آبان 96 برگزار می‌شود. در ایننشست زهرا اهری حداقل سکونت در راهبرد عدالت محور، مجید روستا اسکان غیر رسمی درچند شهر ایران ،  پویا خزائلی پارسا اسکان موقت برای آوارگان وپناهندگان ، فرزین خضرائی توانمند سازی بازار غیر رسمی زمین ومسكن را بررسی کرده ودر پانل پایانی همراه با محمد سالاری وفردین یزدانی بهجمع بندی و گفتگو پیرامون موضوع ارتقاء اسکان غیررسمی میپردازند.

نشست‌ها ساعت 16:30 الی 18:30 در محل خانه گفتمان شهر و معماری واقع درتهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک 514 برگزار می‌شود.