مراسم بزرگداشت روز معمار، یادمان و جایزه معماری میرمیران

مراسم دوازدهمین دوره یادمان و جایزه میرمیران، و بزرگداشت روز معمار دوشنبه سوم اردیبهشت 1397 ساعت 17 در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

 این برنامه شامل:
•    بزرگداشت روز معمار، یادمان و جایزه معماری میرمیران
•    اهدای جوایز دوازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (مسابقه طراحی مفهومی: معماریِ نور و سایه)
•    نمایشگاه آثار منتخب دوازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران
•    نمایشگاه آثار منتخب یازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (مسابقه طراحی مفهومی: معماری پاسخگو)
•    ایراد سخنرانی تحت عنوان: (معماری نور و سایه)
•    نمایشگاه نشریات معماری، شهرسازی و هنر