اعلام برنامه هم انديشى هاى انجمن مفاخر معمارى در خرداد ٩٧

اعلام برنامه هم انديشى هاى انجمن مفاخر معمارى در خرداد ٩٧

به نام خدا
 
بیست و یکمین دوره هم‌اندیشی
برنامه‌ خرداد ماه 1397
 
چهارشنبه 97/3/2: ساختار فضائی شهر قزوین
ساعت 3:30 تا 5:30 بعد از ظهر
چهارشنبه 97/3/9: باز زنده سازی سایت های صنعتی
ساعت 3:30 تا 5:30 بعد از ظهر
چهارشنبه 97/3/23: معماری زمینه گرا
ساعت 3:30 تا 5:30 بعد از ظهر
چهارشنبه 97/3/30: گِوِرت
ساعت 3:30 تا 5:30 بعد از ظهر

 
 
لطفاً آخرین تغییرات برنامه ها را از طریق سایت انجمن پیگیری کنید
www.ammi.ir