مراسم یاد بود دکتر محمدعلی مرادی

مراسم یاد بود دکتر محمدعلی مرادی

معمار نت - به همت دوستان و شاگردان دکتر محمد علی مرادی استاد فلسفه که در تاریخ 97/04/31 در تهران درگذشت مراسم یادبودی در مؤسسه رعد برگزار میشود .
در این مراسم دوستان و شاگردان او دوره های مختلف زندگی ، نقطه نظرها و روحیات ، کلاسها ، مقالات ، سخنرانی ها و کتابهای او را مرور خواهند کرد .
وی یکی از بنیان گزاران پرتال معمارنت بود که با مقالات نظری در زمینه معماری ، شهرسازی و میراث فرهنگی بر غنای سایت می افزود .
یادش گرامی 
زمان : جمعه 5 مرداد 97 ساعت 20:30 - 18:30
مکان : تهران - شهرک غرب ، فاز 2 ، خیابان هرمزان ، خیابان پیروزان جنوبی ، ابتدای کوچه پنجم . مؤسسه نیکوکاری رعد