نشست تهران مسابقۀ ارتقاء تدریجی سکونتگاه‌های‌غیررسمی

نشست تهران مسابقۀ ارتقاء تدریجی سکونتگاه‌های‌غیررسمی

معمارنت: دومین نشست «مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی معماری سرپناه خودساخته حداقل در سکونتگاه‌های غیررسمی» برای آشنایی دانشجویان و علاقمندان در نیشابور برگزار می‌شود. در این نشست ضمن معرفی مسابقه، ویژگی‌های محله های هدف، نمایش فیلم، بررسی این سکونتگاه‌ها از زوایای اجتماعی، اقتصادی، شهرسازی و معماری توسط صاحب‌نظران ارائه خواهد شد.

این مراسم  که توسط معمارنت با همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران و دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی تدارک دیده‌شده است، از ساعت 16:30 الی 19 روز دوشنبه 30 مهرماه در تهران- خانه گفتمان شهر و معماری واقع در میدان فلسطین- خیابان طالقانی غربی- شماره 514  برگزار می‌شود.