گزارش نشست نیشابور مسابقه ارتقاء تدریجی سکونتگاه های غیررسمی

در این نشست که طی دو سفر قبلی گروه معمارنت، تدارک آن دیده‌شده بود، ابتدا خانم مهندس مومنی از معماران همکار معمارنت، به تشریح اهداف، زمان‌بندی، نحوه اجرا و داوری مسابقه پرداخت.

سپس آقای سالاری پژوهشگر اقتصاد و جامعه‌شناسی به سکونتگاه‌های غیررسمی از دیدگاه جامعه‌شناسی و اقتصاد پرداخت.
خانم دکتر زنده‌دلان معمار و از اساتید دانشکده معماری نیشابور سکونتگاه‌های غیررسمی را از دیدگاه شهرسازی بررسی کرد. وی علاوه بر تعاریف متنوع به دلایل توسعه ‌این سکونتگاه‌ها اشاره کرد و سپس به تجربۀ این سکونتگاه‌ها در دیگر کشورها پرداخت. علل ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی، بررسی نگاه جهانی به پدیده  حاشیه‌نشینی در چند دهۀ گذشته و سیر آن به‌سوی بهسازی شهری از دیگر اشارات وی بود.
نیازهای جامعه، سطح هزینه‌ها، جلب حمایت سازمان‌های محلی و جلب مشارکت عمومی از موضوعات مهم در بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی نامبرده شد.
در پایان خانم دکتر زنده‌دلان بر تشویق و ترغیب و مشاوره به‌جای تنبیه و جریمه و درک تجربه محلی ساکنان این سکونتگاه‌ها تأکید کرد.
خانم مهندس سیروس، معمار و از همکاران معمارنت از دیدگاه معماری به تشریح ویژگی‌ها و مواردی که باید در طراحی ارتقاء این سرپناه‌ها به آن توجه کرد، پرداخت. سرعت ساخت، ارزانی، به‌کارگیری مصالح بومی، به‌کارگیری جزئیات ساده و کارا و مهم‌تر از همه بازخوانی تجربه محلی خود ساکنان از نکات مورد اشاره وی بود.
معرفی محله 14معصوم توسط آقا مهندس موسوی زاده همکار مهندسان مشاور «بهاوند مهراز» در بازآفرینی محله 14 معصوم سخنران بعدی بود که جوانب مختلف محله 14 معصوم را برای دانشجویان حاضر در جلسه بررسی و توضیح داد.
بعدازظهر ابتدا قرار بود دانشجویان به‌صورت جمعی از واحدهای هدف در محله چهارده معصوم بازدید کنند که علیرغم هماهنگی مقر  شد دانشجویان به‌صورت گروه‌های جداگانه خودشان بازدید را انجام دهند.
عصر همان روز در دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور کارگاه توضیحی با حضور تعداد زیادی از دانشجویان و اساتید معماری برگزار شد که مجدداً جوانب مختلف، اهداف مسابقه و ویژگی‌های طراحی این واحدها موردبحث مشترک قرار گرفت.
در این نشست که با همکاری شهرداری نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، دانشگاه نیشابور برگزار شد گام دیگری برای ترغیب دانشجویان با موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی برداشته شد.
نمایش فیلم در مورد سکونتگاه‌های غیررسمی که توسط معمارنت و به کارگردانی آقای مهرداد زاهدیان تهیه‌شده است برنامه بعدی بود که در آن از دیدگاه چند معمار، شهر ساز، اقتصاددان، جامعه‌شناس، مسئولین اداری مسئله سکونتگاه‌های غیررسمی بررسی‌شده و مروری تصویری به موضوع از پیش از انقلاب اسلامی تا حال در نواحی مختلف کشور دارد.
بازدید از محله 14 معصوم، آرامگاه خیام، کمال‌الملک و عطار و بازار و بافت تاریخی شهر نیشابور از دیگر برنامه‌های گروه در سفر به نیشابور بود.