هشدار ایکوموس درباره میراث فرهنگی حلب

هشدار ایکوموس درباره میراث حلب

شهر باستانی حلب در سال ۱۹۸۶ به عنوان «نشان‌دهنده فرهنگ غنی و متنوع از توالی سکونت» و  نمونه‌ی برجسته شهر ایوبی از قرن ۱۲ با استحکامات نظامی ساخته شده به عنوان نقطه کانونی پس از موفقیت صلاح الدین علیه صلیبیون در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

ایکوموس در مورد خطرات ناشی از هر گونه درگیری سنگین که ممکن است میراث جهانی حلب و یا سایر میراث‌های فرهنگی با ارزش این شهر را تهدید می‌‍کند به شدت نگران است
 

ایکوموس جهانی در پی بالاگرفتن آتش جنگ در سوریه و به ویژه شهر حلب بیانیه‌ای صادر کرده و نسبت به صدمات احتمالی ناشی از جنگ سنگین به میراث فرهنگی با ارزش جهانی این شهر هشدار داده است. متن این بیانیه را در ادامه مشاهده می‌کنید:

 

در روزهای اخیر، و پس از جنگ در دمشق و حلب درگیری ها در سوریه، به سطح بی سابقه‌ای رسیده است. در تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۲ رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز نگرانی خاص خود را در مورد احتمال «رویارویی قریب الوقوع بزرگ در حلب، دومین شهر سوریه»، ابراز نمود.

 

شهر باستانی حلب در سال ۱۹۸۶ به عنوان «نشان‌دهنده فرهنگ غنی و متنوع از توالی سکونت» و  نمونه‌ی برجسته شهر ایوبی از قرن ۱۲ با استحکامات نظامی ساخته شده به عنوان نقطه کانونی پس از موفقیت صلاح الدین علیه صلیبیون در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

 

ایکوموس در مورد خطرات ناشی از هر گونه درگیری سنگین که ممکن است میراث جهانی حلب و یا سایر میراث‌های فرهنگی با ارزش این شهر را تهدید می‌‍کند به شدت نگران است.

 
ایکوموس با یادآوری کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حفاظت از اموال فرهنگی در هنگام وقوع درگیری‌های مسلحانه، از همه طرف‌های درگیر در این نبرد مسلحانه می‌خواهد تا آثار تاریخی و فرهنگی را حفاظت و پاسداری کنند. یونسکو نیز حفاظت از میراث جهانی شهر حلب را درخواست کرده است.

 
ایکوموس در مورد دیگر سایت‌های میراث جهانی، و میراث فرهنگی، با ارزش‌های ملی و محلی در نقاط دیگر سوریه، از جمله بناهای تاریخی، شهرهای باستانی و روستاها، سایت‌های باستان شناسی، کاوش و حفاری‌های علمی، موزه‌ها و مخازن مهم میراث فرهنگی منقول نگران است. از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه، سپر آبی (Blue Sheild) نیز با صدور دو بیانیه برای حفاظت از میراث ارزشمند این کشور ابراز نگرانی کرده است.

 

پاریس، ۲۷ جولای ۲۰۱۲