اطلاعیه مسابقه ارتقاء معماری سکونتگاه‌های غیررسمی

اطلاعیه مسابقه ارتقاء معماری سکونتگاه‌های غیررسمی

معمارنت: پیرو گزارش جلسه داوری طرح‌های رسیده برای ارتقاء معماری سکونتگاه‌های غیررسمی در محله‌های 14 معصوم(ع) نیشابور و شیرآباد زاهدان در سایت معمارنت http://memarnet.com/fa/node/4056 و http://memarnet.com/fa/node/4054 به اطلاع می‌رساند؛

عملیات اجرایی 3 طرح منتخب هیأت داوران برای محله 14 معصوم(ع) نیشابور به اتمام رسید و ساکنان نوروز 98 را در شرایط جدید و با رضایت کامل از طرح ارتقاء خانه‌های خود را آغاز کردند.
جلسه داوری انتخاب طراح برگزیده نیز در نیشابور برگزار شد و یکی از طرح‌ها با نظر داوران به‌عنوان طرح برگزیده انتخاب شد.
در زاهدان مشکلات روند انتخاب گروه اجرایی خانه‌ها، تغییرات اجرای خارج از طرح‌های منتخب هیأت داوران توسط خود اهالی، سیل در محله شیرآباد و غیره سبب تأخیر در اجرای طرح ارتقاء معماری واحدهای منتخب شد که معمارنت امیدوار است با تمهیدات به کار بسته‌شده و با همکاری معتمدین محل در اردیبهشت ماه 98 اجرای واحدهای منتخب را به اتمام برساند تا جلسه داوری تشکیل و طرح واجد شرایط انتخاب شود.
پس از انتخاب طرح برگزیده محله شیرآباد، جلسۀ اعطای جوایز به برندگان طرح‌های برگزیده مسابقه در محله 14 معصوم(ع) نیشابور و شیرآباد زاهدان برگزار خواهد شد.