یاد معمار ارزشمند فرهاد احمدی گرامی باد

یاد معمار ارزشمند فرهاد احمدی گرامی باد

زنده یاد فرهاد احمدی (1329-1399) معماری را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران آموخت (1348-1356). در کنار آموزش معماری حدود 30ساختمان از جمله سفارت ایران در سئول، مرکز فرهنگی فرشچیان ومرکزفرهنگی دذفول را طراحی کرد.
او اعتقاد داشت که "یک فرهنگ پویا هیچگاه تهی از گذشته وبی نظربه آینده نبوده است."
 

او به عشق معماری زیست و عمری را در راه شناختن و شناساندن معماری ایران گذراند. در طی زمانی بلند، حدود چهل سال، صدها دانشجو در دانشگاه‌های مختلف، از گنجینه ی آموخته ها و تجارب عمیق نظری و عملی اش در معماری ایران و جهان بهره بردند.
آثار ساخته شده و ماندگارش اینجا و آنجا در گوشه و کنار ایران عزیز و دو نمونه در خارج از کشور پابرجاست. هر چند بسیاری از طرح هایش که حاصل تأملی عاشقانه و کوششی خستگی ناپذیر بود، برای همیشه روی کاغذ باقی ماند.
او پس از یک دوره سخت مبارزه با سرطان، سرانجام دهم شهرور 1399 در گذشت.