نشست زلزله و میراث فرهنگی

نشست زلزله و میراث فرهنگی

معمارنت- موسسه فرهنگی ایکوموس در دوشنبه 29 آبان نشستی با عنوان زلزله و میراث فرهنگی برگزار می‌کند.

معمارنت- موسسه فرهنگی ایکوموس در دوشنبه 29 آبان نشستی با عنوان زلزله و میراث فرهنگی برگزار می‌کند.

در این نشست دکتر ابراهیم زرگر، ناصر نوروززاده چگینی، دکتر منوچهر قریشی و دکتر زهرا اهری حضور خواهند داشت و  صابر اسدی سخنرانی با عنوان «سایت‌های تاریخی زلزله‌زده ایران» ایراد خواهد کرد. همچنین فیلمی در مورد زلزله و میراث فرهنگی نمایش داده خواهد شد.
این جلسه در ساعت 15 شروع و تا ساعت 17 تالار دکتر شیرازی، واقع در فرهنگستان هنر ادامه خواهد داشت.