مجله معمار

مجله معمار

• سرمقاله
دفاتر معماری/ حبيبه مجدآبادي    2
• رويداد
درگذشت مهندس بهروزاحمدی    6
فستیوال جهاني معماری    8
• كتاب و نشريات/ تهيه و تنظيم: سارا جعفري     9   
• نقد و نظر
چرا من يك دفتر بزرگ معماري ندارم؟/ كامران افشار نادري    14
O M A/A M O   چیست؟/ كاوه دبيري    18
معماری برای زندگی، زندگی برای معماری/ هومن طالبي    24
نرمافزارها در فرایند تولید دفاتر معماری/ کورش رفیعی    30
دیزاین در استودیوهای دیزاین/ آرماند درور    34
استوديوي«طراحی اینجا شروع می‏شود»/ ویلیام باستویک/ ترجمة آزيتا ايزدي    37
جان مورفیلد، مؤسس«معماری 5سنتی»/ برایان جیمز بار/ ترجمة آزيتا ايزدي    38
• گفتگو
دفترgpy/ ترجمة آزيتا ايزدي    40
گفتگو با gpy/ حبیبه مجدآبادی/ ترجمة آزيتا ايزدي    40
دفتر معماری فیلتر/ ترجمة آزيتا ايزدي    47
گفتگو با گروه فيلتر/ حبیبه مجدآبادی/ ترجمة آزيتا ايزدي    48
• پروژه
خانۀ موسیقی در الگنیا، اسپانیا، دفتر معماری cor و همکاران/ ترجمة آزيتا ايزدي    54
ایستگاه مرکز مطالعۀ گوزن وحشی شمالی در نروژ، دفتر اسنوهتا/ ترجمة آزيتا ايزدي    60
پل پیادة «موسی» در هلند، دفتر معماری Ro & Ad/ ترجمة آزيتا ايزدي    63
شهر اقیانوس و موجسواری، فرانسه، دفتر معماری استیون هال/ ترجمة آزيتا ايزدي    66
ویلای مسکونی مالهالند درايو، كاليفرنيا، دفتر معماری ووید    74
خانة 54 درخت، تهران، حبیبه مجدآبادی     82
پیلهای درون زمین، شيراز، آتلیة معماری اکنون    87
بانک مسکن، شعبة محمدیه قزوین، علي حقيقي    90
• طراحي
عکسهای فیلیپ دوژاردن/ دیوید ون در لیر/ ترجمة آزيتا ايزدي    93
ارنستو نتو/ حبیبه مجدآبادی    97
• از ايران
طراحيهاي وفا وفايي    99
عمارت چهلستون، اصفهان / متن و عكس: بابك زيرك    105
• مقالات رسيده
بافت تاريخي نهبندان/ سارا مهديزاده/ عكس: حسن پاكباز    112
سهم گمشدة کارفرمایان در موفقیت پروژهها/ مسعود رسولینژاد    120

 

 

 

• EDITORIAL
ARCHITECTURE OFFICES/ HABIBEH MADJDABADI    2
• EVENT
WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL (WAF)    8
• BOOKS & MAGAZINES/ SARA JAFARI    9
• CRITIQUE & THEORY
WHY I DON’T OWN A BIG ARCHITECTURAL OFFICE?/ KAMRAN AFSHAR NADERI    14
WHAT IS OMA/AMO?/ KAVEH DABIRI    18
ARCHITECTURE FOR THE SAKE OF LIFE, LIVING FOR THE SAKE OF ARCHITECTURE/ HOUMAN TALEBI    24
SOFTWARES IN  ARCHITECTURAL OFFICES WORK PROCESS/ KOOROSH RAFIEE    30
DESIGN IN DESIGN STUDIOS/ ARMAND DROR    34
DESIGN.STARTS.HERE STUDIO/ WILLIAM BOSTWICK  / TRANSLATED BY AZITA IZADI    37
JOHN MOREFIELD, FOUNDER OF “ARCHITECTURE 5¢”/ BRIAN JAMES BARR / TRANSLATED BY AZITA IZADI    38
• INTERVIEW
gpy ARCHITECTS/ TRANSLATED BY AZITA IZADI    40
INTERVIEW WITH gpy/ HABIBEH MADJDABADI / TRANSLATED BY AZITA IZADI    40
FILTER ARCHITECTS/ TRANSLATED BY AZITA IZADI    47
INTERVIEW WITH FILTER ARCHITECTS/ HABIBEH MADJDABADI / TRANSLATED BY AZITA IZADI    48
• PROJECT
MUSIC HALL AND HOUSE IN ALGUEÑA, SPAIN, COR & ASSOCIATES. MIGUEL RODENAS + JESÚS OLIVARES/ TRANSLATED BY AZITA IZADI    54
NORWEGIAN WILD REINDEER CENTRE PAVILION, SNØHETTA/ TRANSLATED BY AZITA IZADI    60
MOSES BRIDGE, NETHERLAND, Ro & Ad ARCHITECTS/ TRANSLATED BY AZITA IZADI    63
CITY OF OCEAN AND SURF, FRANCE, STEVEN HOLL ARCHITECTS/ TRANSLATED BY AZITA IZADI    66
MULHOLLAND DRIVE RESIDENCE, HOLLYWOOD HILLS, VOID DESIGN FIRM    74
THE HOUSE OF 54 TREES, TEHRAN, HABIBEH MADJDABADI    82
A COCOON INSIDE THE EARTH, SHIRAZ, AKNOON ARCHITECTURE ATELIER (AAA)    87
BANK MASKAN, QAZVIN, ALI HAGHIGHI    90
• DESIGN
PHILIP DUJARDIN PHOTOGRAPHS/ DAVID VAN DER LEER, TRANSLATED BY AZITA IZADI    93
ERNESTO NETO/ HABIBEH MADJDABADI    97
• FROM IRAN
VAFA VAFAEI DESIGNS    99
CHEHELSOTOON EDIFICE, ISFAHAN/ TEXT & PHOTO: BABAK ZIRAK    105
• READERS CONTRIBUTIONS
NEHBANDAN HISTORICAL TEXTURE/SARA MEHDIZADEH/ PHOTO: HASAN PAKBAZ    112
LOST SHARE OF CLIENTS IN PROJECT’S SUCCESS/ MASOUD RASOULINEZHAD    120