شناسنامه ی نادرست برای یک اثر ملی در منطقه تهرانپارس

چرا شهرداري منطقه ٤ اصلاح نمي‌كند؟

خبرنگار امرداد - فیروزه فرودی : در تابلوی شناسنامه‌ی بنای «هرمز آرش» در تهرانپارس که از سوی شهرداری منطقه‌ی ٤ نصب شده، نادرستی‌هایی به چشم مي‌خورد که پس از یکسال و اندی پیگیری هنوز هم درست نشده و البته کسی هم پاسخگو نیست.

خبرنگار امرداد - فیروزه فرودی : در تابلوی شناسنامه‌ی بنای «هرمز آرش» در تهرانپارس که از سوی شهرداری منطقه‌ی ٤ نصب شده، نادرستی‌هایی به چشم مي‌خورد که پس از یکسال و اندی پیگیری هنوز هم درست نشده و البته کسی هم پاسخگو نیست. در تابلوي کنار این بنا که در سياهه(:فهرست) آثار ملی ایران به ثبت هم رسیده، و روزگاری خانه‌ي روانشاد «هرمز آرش» و همسرش «پری آگاهی» بوده است به اشتباه چنين آمده: «در زمان قاجار و پهلوی عده‌ای از زرتشتیان در تهرانپارس ساکن شدند. ارباب جمشید یکی از رجال حکومت پهلوی بوده که بعد از کشته‌شدن او، پسرانش هرمز و آرش وفادار، مالک زمین‌های او شدند. ارباب هرمز که به عنوان مالک اصلی زمین‌های تهرانپارس محسوب می‌شود، یکی از متولیان زرتشتی شکل‌دهنده منطقه تهرانپارس بوده‌است.» «هرمز فیروزمند» كه یکی از بازوهای اجرایی و ناظر در ترکیب‌بندی و شکل‌گیری منطقه‌ی تهرانپارس از آغاز بوده‌است، با آگاهی کامل از این داستان، نادرستی‌های این تابلو را پیگیری کرده و با مراجعه پی‌درپی به شهرداری، خواهان ويرايش نوشتار تابلو شده که شوربختانه هنوز كاري از سوی شهرداری انجام نشده‌است. به گفته‌ی «هرمز فیروزمند» این گستره در زمان پهلوی به یکی از سران ایل بختیار ویژه شده‌بود تا در تهران ساکن شود. تهرانپارس در آن روزها، شامل سه روستای مهدی‌آباد، حسین‌آباد و مجید‌آباد بود. زمانی که ابوالقاسم بختیار، تصمیم به فروش آن گرفت، «هرمز آرش» که از «هند» برگشته بود و اندوخته‌ای داشت، این گستره را که ٣٦ میلیون مترمربع گستردگي داشت به نام خود و همسرش، «‌پری آگاهی» خرید. روانشاد «هرمز آرش» پس از خریداری زمین‌ها با یک تیم مهندسی و کارشناس، به آبادانی آن برپایه‌ی اصول شهرسازی پرداخت. در برنامه‌ی آبادانی این منطقه، درمانگاه رویین‌تن آرش (فرزند ناکام وی)، سینما، دبیرستان دخترانه‌ي پری آگاهی آرش، مدرسه‌ی راهنمایی هرمز آرش، هنرستان(مجموعه دینی، فرهنگی و ورزشی مارکار تهرانپارس) و... قرار داشت. فیروزمند در دنباله‌ي سخنانش افزود: «‌نقشه‌ی اصلی تهرانپارس، ٤ فلکه داشت. فلکه‌ی نخست به نام فلکه‌ی «هرمز»، فلکه‌ی دوم به نام فلکه‌ی «تفتی»، فلکه‌ی سوم فلکه‌ی «رویین‌تن» و فلکه‌ی چهارم به فلکه‌ی «وفادار» نامور بود.» هرمز فیروزمند در این راستا برای دادن آگاهی‌های درست که باید روی تابلو نوشته شود يك سال پيش نامه‌ای به شهرداری منطقه‌ی ٤ نوشته است، حتا با اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس هم در این باره گفت‌و گو کرده و رونوشت نامه‌ را به نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس و به انجمن زرتشتیان تهران هم داده است، ولی شوربختانه همچنان تابلو با آگاهی‌های نادرست در آنجا نصب است.