مهندس هوشنگ صانعی درگذشت

مهندس هوشنگ صانعی درگذشت

معمارنت- هوشنگ صانعی از نخستین ورودی‌های دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران در 1319 بود.
او پس از فارغ‌التحصیلی از دانشکده در سال 1323 وارد حرفۀ معماری شده و از سال 1328 تا 1358 به مدت سی سال تدریس، معاونت و سرپرستی دانشکده را برعهده داشت. او که از نام‌آوران معماری معاصر بود، روز پنجشنبه 21 دیماه در سن نود و دوسالگی در لندن درگذشت.
فقدان این استاد معماری را به عموم معماران و شهرسازان ایران تسلیت می‌گوییم.

 

معمارنت- هوشنگ صانعی از نخستین ورودی‌های دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران در 1319 بود.

 

او پس از فارغ‌التحصیلی از دانشکده در سال 1323 وارد حرفۀ معماری شده و از سال 1328 تا 1358 به مدت سی سال تدریس، معاونت و سرپرستی دانشکده را برعهده داشت. او که از نام‌آوران معماری معاصر بود، روز پنجشنبه 21 دیماه در سن نود و دوسالگی در لندن درگذشت.

 

فقدان این استاد معماری را به عموم معماران و شهرسازان ایران تسلیت می‌گوییم.