هم اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران: اسفندماه 91

هم اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران: اسفندماه 91
نویسنده: 
معمارنت

معمارنت- مطابق با برنامه¬ریزی¬های صورت گرفته پیرامون سلسله هم-اندیشی¬های انجمن مفاخر معماری ایران، ، دهمین دوره¬ی این نشست¬ها طی هفته¬های جاری اسفند¬ماه 1391 برگزار خواهد شد.

 

معمارنت- مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته پیرامون سلسله هم-اندیشی های انجمن مفاخر معماری ایران، ، دهمین دوره ی این نشست ها طی هفته های جاری اسفند ماه 1391 برگزار خواهد شد.

 

اولین نشست این دروه ی هماندیشی، چهارشنبه دوم اسفندماه با موضوع «باغ نیاوران» برگزار میشود و جلسات بعدی آن به ترتیب با موضوع «پنجاهمین گام» در نهم اسفندماه، «منظر طبیعی» در شانزدهم اسفندماه و نهایتاً آخرین جلسه با عنوان «استان سال 92» در بیست و سوم اسفندماه برگزار خواهد گردید.

 

شایان ذکر است که زمان این جلسات از ساعت 16 الی 19 در مکان موزه هنرهای دینی امام علی، واقع در خیابان ولیعصر- چهارراه نیایش- بلوار اسفندیار- شماره 35، می باشد. همچنین علاقه مندان در صورت تمایل به مشارکت در بحث ها و یا حمایت از جلسات و یا ارایه پیشنهادات، می توانند با ورود به تارنمای این انجمن از طریق لینک های مربوطه به بیان ایده ها و نظرات خود بپردازند و در صورت لزوم آخرین تغییرات ایجاد شده در برنامه ها را نیز پیگیری نمایند.
 

منابع: