افزودن دیدگاه جدید

پيش درامدي برهم انديشي معماري وفرهنگ اشوري

معمارنت :یکصد وبیست و سومین گفتمان هنر و معماری با عنوان معماری و فرهنگ آشوری به همت موسسه مطالعات سازه هاي اشوري روز  چهارشنبه ١١ تير از ساعت ١٧ الي١٩/٣٠ درباغ موزه قصر برگزار مي شود . 

 

در میان اقوام ایرانی، شاید یکی از قدیم ترین آنها ایرانیان آشوری باشند، آشوریان قبل از تشکیل دولت ماد، به صورت بومی در سرزمین آذربایجان، کردستان و ایلام کنونی متوطن شده بودند و در قرن سیزدهم پیش از میلاد که فرمانروایی بر سرزمین میان رودان را به دست گرفتند، به هیچ وجه تازه واردان به منطقه نبودند، آنها قدیمی ترین ساکنان بین النهرین شمرده می شدند و از این لحاظ مقدم بر همه مردمانی بودند که در هزاره های پیش از میلاد بر بین النهرین تسلط یافتند. در حفاری های باستانشناسی نقاط مختلف ایران، آثار زیادی به دست آمده که بیانگر حضور فرهنگ آشوری در کنار فرهنگ محلی ایران است. بسیاری از آثار برجسته تاریخی و سنگ نبشته های قدیمی، شاهد بر نفوذ و اعتبار فرهنگ و تمدن آشوری در خطه پهناور ایران می باشند.

 Normal
0
false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SAMicrosoftInternetExplorer4

معمارنت :یکصد وبیست و سومین گفتمان هنر و معماری با عنوان معماری و فرهنگ آشوری به همت موسسه مطالعات سازه هاي اشوري روز  چهارشنبه ١١ تير از ساعت ١٧ الي١٩/٣٠ درباغ موزه قصر برگزار مي شود . 

 

در میان اقوام ایرانی، شاید یکی از قدیم ترین آنها ایرانیان آشوری باشند، آشوریان قبل از تشکیل دولت ماد، به صورت بومی در سرزمین آذربایجان، کردستان و ایلام کنونی متوطن شده بودند و در قرن سیزدهم پیش از میلاد که فرمانروایی بر سرزمین میان رودان را به دست گرفتند، به هیچ وجه تازه واردان به منطقه نبودند، آنها قدیمی ترین ساکنان بین النهرین شمرده می شدند و از این لحاظ مقدم بر همه مردمانی بودند که در هزاره های پیش از میلاد بر بین النهرین تسلط یافتند. در حفاری های باستانشناسی نقاط مختلف ایران، آثار زیادی به دست آمده که بیانگر حضور فرهنگ آشوری در کنار فرهنگ محلی ایران است. بسیاری از آثار برجسته تاریخی و سنگ نبشته های قدیمی، شاهد بر نفوذ و اعتبار فرهنگ و تمدن آشوری در خطه پهناور ایران می باشند.

 

خط و زبان معروف به "آرامی" که در هزاره نخست پیش از میلاد جانشین زبان قدیم تر و خط میخی آشوری شد، در دوران سلسله هخامنشی، زبان رسمی امپراتوری ایران بود. این خط و زبان در دوره ساسانیان جای خود را به تدریج به زبان فارسی میانه داد، اما تعداد زیادی از لغات آرامی به شکل هزوارش به حضور خود در خط و زبان ایرانی ادامه داد.

 

در دوران حکومت مقتدرانه آشوریان در میان رودان به ویژه در روزگار شکوه سارگین دوم، سناخریب، آشوربانی پال و بر اثر حمایت و تشویق این شاهان، شاهکارهایی از هنر خلق شد که تاثیر بدون چون و چرا در معماری و هنر دولت های پیرامون خود گذاشت، آثار باقیمانده از کاخ ها و معابد آشوریان، گویای نفوذ این فرهنگ حتی در قرون بعد از سقوط نینوا در سال 613 قبل از میلاد است. معماری و هنر آشور را می توان قوام هنر بین النهرینی دانست. آشوری ها از دستاوردهای هنری سومری ها و بابلی ها، ایده های بسیار گرفتند، ولی آنها را با اهداف خود منطبق کردند. هنر آشوری مشخصا هنر امپراتوری بود و تاکید آنها در معماری بر ساخت کاخ های سلطنتی و معابد به عظمت و شکوهی وصف ناشدنی در هزاره قبل از میلاد رسید.

روز آشور، نخستین روز از ماه تموز است، روزی است برگرفته از صفات خوب خدای تموز که خدای فراوانی، خدای باران، خدای بهاران و خدای رویش گیاهان است و فرصتی است که در آن و در یکصد و بیست و سومین گفتمان هنر و معماری که به همت موسسه مطالعات سازه های آشوری برگزار می شود، از سخنان آقایان رضا حکمت، رونالد توماس زاده، آلبرت کوچوئی، داوید پیرا، علی طاهری، ویکتور بارین و نینوس مقدس نیا درباره آشور و آشوریان ایرانی بهره بیشتر ببریم.

 

مکان: باغ موزه قصر ،‌ خیابان شریعتی  ، خیابان مطهری شرقی

انجمن مفاخر معماری ایران

www.ammi.ir


DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />


UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> 

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Image CAPTCHA