آغاز نمایشگاه دائمی کتاب‎های تخصصی

آغاز نمایشگاه دائمی کتاب‎های تخصصی

معمارنت- عرضۀ کتاب‌های تخصصی معماری و شهرسازی در نمایشگاه دائمی نگاره ثریا از 28 فروردین 1392 آغاز می‌شود.
فایل زیر لیست کتابهایی است که در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران، از 11 تا 21 اردیبهشت ماه 92 و همچنین در نمایشگاه دائمی نگاره ثریا عرضه می‌شوند.

معمارنت- عرضۀ کتاب‌های تخصصی معماری و شهرسازی در نمایشگاه دائمی نگاره ثریا از 28 فروردین 1392 آغاز می‌شود.
فایل زیر لیست کتابهایی است که در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران، از 11 تا 21 اردیبهشت ماه 92 و همچنین در نمایشگاه دائمی نگاره ثریا عرضه می‌شوند.

 

علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به لینک زیر مراجعه کنند:
http://negar-e-soraya.com/index5.html

 

دانلود فایل: