مقاله

چگونه مي توان دانشگاه داشت

چگونه مي توان دانشگاه داشت
نویسنده: 
محمد علی مرادی
دانشکده: 

دانشگاه که ترجمه آن به زبان لاتینuniversitas  به‌معنای مجموع یا جامع علوم است، دارای فرمی از دانش است که به آن دانشِ دانشگاهی می‌گویند و محصول دوران جدید است. اگرچه در گذشته نهادهای آموزشی وجود داشتند، اما این فرم که جامع علوم با سنجه خِرَد ساماندهی شود به دوران نو تعلق دارد.

انجمن علمی دانشگاه تهران

انجمن علمی دانشگاه تهران
دانشکده: 

معمارنت- انجمن علمی معماری کارشناسی دانشگاه تهران، از اولین تشکل‌های فعال دانشجویی در پردیس هنرهای زیبا است که در زمینه‌های علمی و پژوهشی در راستای گسترش دانش معماری همواره گام‌های متعددی برداشته است. با توجه با کارنامۀ درخشان این انجمن به خصوص در طی چند سال اخیر می‌توان به جد این تشکل دانشجویی را از فعالان این حوزه دانست.

 

 

معمارنت- انجمن علمی معماری کارشناسی دانشگاه تهران، از اولین تشکل‌های فعال دانشجویی در پردیس هنرهای زیبا است که در زمینه‌های علمی و پژوهشی در راستای گسترش دانش معماری همواره گام‌های متعددی برداشته است. با توجه با کارنامۀ درخشان این انجمن به خصوص در طی چند سال اخیر می‌توان به جد این تشکل دانشجویی را از فعالان این حوزه دانست.

 

آموزش معماری در آلمان

آموزش معماری در آلمان
نویسنده: 
شکیبا شاه‌بختی
دانشکده: 

معمارنت- آموزش عالی آلمان به عنوان یکی از پایه‌گذاران رشتۀ مهندسی ساخت‌ و ساز در جهان، خدمات آموزشی دورۀ تحصیلات معماری و مهندسی ساخت‌ و ساز را به متقاضیان علاقه‎مند ارائه می‌دهد. در سال‌های اخیر، رشد فزایندۀ صنعت ساختمان در آلمان، همراه  با پیشرفت روزافزون این صنعت در زمینۀ استاندارد‌ها و مهارت‌های مهندسی ساخت‌ و ساز مرتبط بوده‌است. علاوه بر آن، صدور خدمات برنامه‌ریزی نیز با رشد بیش از پیشی مواجه بوده‌است. معماران آلمانی به خاطر مهارت فوق‌العاده‌شان در رشتۀ اکولوژی، بهره‌وری انرژی و ساختمان‌های سبز مورد توجه کارفرمایان هستند. اگر شما مایل به کسب این مهارت‌ها در آلمان باشید، پانزده دانشگاه، پنجاه آموزشکده فنی و شش آکادمی هنری برای انتخاب پیش‌رو دارید.

 

 

منابع: 

www. goethe.deNormal
0
false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />


UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> 

سیر آموزش معماری در بریتانیا

سیر آموزش معماری در بریتانیا
نویسنده: 
شکیبا شاه‌بختی
دانشکده: 

معمارنت- «موسسه سلطنتی معماران بریتانیا» ( RIBA) یک انجمن حرفه‌ای معماری است که هم در بریتانیا و هم در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند. این موسسه در سال 1834 توسط چندین معمار برجستۀ بریتانیایی شکل گرفت و رسالت آن حمایت از ساختمان‌ها، انجمن‌ها و محیط‌هایی است که در ارتباط با معماری قرار می‌گیرند. این موسسه در راستای توسعۀ مهارت‌های حرفه‌ای اعضایش، مجموعه‌ای از استانداردها، آموزش و سایر حمایت‌های در ارتباط با حرفه اشان را در اختیارشان قرار می‌دهد. علاوه بر این، انجمن مذکور صاحب بزرگترین و مهم‌ترین مجموعۀ آرشیو تصاویر و نقشه‌ها در جهان است. همچنین با برگزاری گفتگو‌ها، نمایشگاه‌‌ها و مسابقات قصد دارد به مردم دید تازه‌ای نسبت به جریانات اطرافشان بدهد.  

معمارنت- «موسسه سلطنتی معماران بریتانیا» ( RIBA) یک انجمن حرفه‌ای معماری است که هم در بریتانیا و هم در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند. این موسسه در سال 1834 توسط چندین معمار برجستۀ بریتانیایی شکل گرفت و رسالت آن حمایت از ساختمان‌ها، انجمن‌ها و محیط‌هایی است که در ارتباط با معماری قرار می‌گیرند. این موسسه در راستای توسعۀ مهارت‌های حرفه‌ای اعضایش، مجموعه‌ای از استانداردها، آموزش و سایر حمایت‌های در ارتباط با حرفه اشان را در اختیارشان قرار می‌دهد.

منابع: 

مدرسۀ هنر و معماری ایندوس کراچی

مدرسۀ هنر و معماری ایندوس کراچی
نویسنده: 
معمارنت
دانشکده: 

 معمارنت- مدرسۀ هنر و معماری ایندوس ولی (IVS) در سال 1990 بوسیلۀ گروهی از معماران، طراحان و هنرمندان حرفه‌ای بنیان نهاده شد. کسانی که باورداشتند که شهر کراچی به مدرسه‌ای با محیطی عالیبرای رشته‌های هنر، طراحی و معماری نیازی مبرم دارد.
این مدرسه به عنوان یک موسسه غیراقتصادی و غیرانتفاعی ثبت شده و توسط کمیته‌ای اجرایی اداره می‌شود. این کمیته شامل یک مدیر اجرایی است و تحت نظارت یک هیات مدیرۀ مستقل متشکل از تحصیلکردگان ممتاز، معماران، هنرمندان، صاحبان صنایع، بانکداران و اصحاب رسانه، همچنین سه عضو پیشنهادی از سوی حکومت محلی سند کار می‌کند. نمایندگان حکومت سند حامیان مدرسه هستند.

 

معمارنت- مدرسۀ هنر و معماری ایندوس ولی (IVS) در سال 1990 بوسیلۀ گروهی از معماران، طراحان و هنرمندان حرفه‌ای بنیان نهاده شد. کسانی که باورداشتند که شهر کراچی به مدرسه‌ای با محیطی عالیبرای رشته‌های هنر، طراحی و معماری نیازی مبرم دارد.

 

منابع: 

معمارنت

 

نزدیک شدن به دانشکده‌ای ایده‌آل

نزدیک شدن به دانشکده‌ای ایده‌آل
نویسنده: 
شکیبا شاه‌بختی
دانشکده: 

عادت داریم برای آشنایی با معماری و ساختمان‌های خاص، مجله‌های معماری را باز کنیم و نقد‌هایی پیرامون آن بخوانیم. به ندرت می‌شنویم نقدی بر «جریان»‌های معماری حاضر شود. در واقع‌ نقدها بیشتر محصول‌گرا هستند تا فرایند‌گرا.

 

عادت داریم برای آشنایی با معماری و ساختمان‌های خاص، مجله‌های معماری را باز کنیم و نقد‌هایی پیرامون آن بخوانیم. به ندرت می‌شنویم نقدی بر «جریان»‌های معماری حاضر شود. در واقع‌ نقدها بیشتر محصول‌گرا هستند تا فرایند‌گرا.

 

منابع: 

معمارنت