نهادها

متن اصلي نامه در باره مالكيت كاخ موزه هاي سعد آباد ونياوران

متن اصلي نامه در باره مالكيت كاخ موزه هاي سعد آباد ونياوران
نویسنده: 
جمعي از حاميان ميراث فرهنگي
میراث فرهنگی: 

کاخ‌موزه‌ها، بنا به ماهیت، متعلق به میراث فرهنگی هستند!

خبر شدیم تلاش بنیاد مستضعفان که از زمان دولت دهم به دنبالِ مالکیت کاخ موزه سعدآباد و کاخ نیاوران بود، به ثمر نشسته و، متاسفانه، توانسته اسناد مالکیت این دو محوطه تاریخی را که با حکم شورای انقلاب به میراث فرهنگی کشور واگذار شده‌بود، ابطال و به نام خود کند.

 

این خبر،‌ فی‌نفسه، ناگوار است چون دو محوطه مهم و با ارزش میراث فرهنگی و تاریخی کشور از ید قدرت و مالکیت سازمان میراث فرهنگی که پابرجاترین حافظ این گونه محوطه‌ها است، خارج می‌شود. برای جامعه معماران، شهرسازان،‌ پژوهشگران و دوستداران میراث فرهنگی قابل تصور نیست که چرا این بنیاد سال‌ها نیرو و هزینه برای تصرف دو محوطه صرف کرده که در مالکیت و تصرف سازمانی دولتی است، به خوبی حفظ می‌شود و مردم از تبعات فرهنگی آن استفاده می‌برند. این پرسش وجود دارد که بنیاد مستضعفان چه مزیتی بر سازمان میراث فرهنگی در مالکیت و بهره‌برداری از این دو کاخ‌موزه دارد؟

به بهانه مرمت خانه اثر وارطان

به بهانه مرمت خانه اثر وارطان
نویسنده: 
ماندانا يزدان شناس
میراث فرهنگی: 

ه بهانۀ مرمتِ خانۀ اثر وارطان
سهم شهروند از بنای تاریخی ارزش‌مند چه می شود؟
ماندانا یزدان شناس ـ معمار و تهران پژوه

این روزها در کشاکش حفاظت از خانه های قدیمی و ساخت و سازهای جدید، سرعت نابودی یادگارهای تهران قدیم چنان است که بقایای آنها کم کم می روند به نشانه هایی برای شهروندان یا اهالی محله ها تبدیل شوند. در این میان، خانه های باارزش چنانچه اقبال روی بیاورد، شناسایی و برجسته می شوند و به یاری سازمان های ذیربط، تملک، مرمت و با اعمال کاربری عمومی مناسب، حفاظت می شوند.