رویدادها

معماري ،تسخير نيروها

نویسنده: 
بهروز مرباغي
معماری: 
 معماري ،تسخير نيروها

 معماري ،تسخير نيروها

منابع: 

منبع مطلب : شرق ٩٥،٤،٢٥

منبع طرح :شيدرخ

منبع عكس مركز تجاري شيراز : مجله معمار شماره ٣٧

نشست نهم يكصد معمار ،يكصد انتخاب

معماری: 
نشست نهم یکصد معمار ، یکصد انتخاب

نشست نهم یکصد معمار ، یکصد انتخاب

نشست نهم، 23 تیرماه 1395

با یاد نظام عامری، با نگاه عباس کیارستمی

هم انديشي هاي تير ماه انجمن مفاخر معماري ايران

معماری: 

هفدهمین دوره هم‌ اندیشی
برنامه‌ تیر 1395
 
چهارشنبه 95/4/2: مصوبه باغ شهر با شهر چه کرد؟
ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر
چهارشنبه 95/4/9: نظریه پردازان و نقد جریان های فکری در معماری
ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر
چهارشنبه 95/4/23 : یکصد معمار، یکصد انتخاب (نشست نهم)
ساعت 4 تا 6:30 بعد از ظهر
چهارشنبه 95/4/30: منظر تاریخی میمند
ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر

 
 
لطفاً آخرین تغییرات برنامه ها را از طریق سایت انجمن پیگیری کنید
www.ammi.ir

نقد وشبه نقد در معماري

معماری: 

معمارنت -دویست و سومین گفتمان هنر و معماری با موضوع "نقد و شبه نقد در معماری"
جریان های فکری و نظریه پردازان معماری ایران 
برگزار مي شود .

برنامه هفدهمین دوره هم‌اندیشی خرداد ماه ٩٥ ١٣

معماری: 

معمارنت-هفدهمین دوره هم‌اندیشی  انجمن مفاخر معماري ايران درخرداد 1395به شرح زير برگزار مي شود :
چهارشنبه 95/3/5: نقد و شبه نقد در معماری
ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر
چهارشنبه 95/3/12: باغ های گمشده
ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر
چهارشنبه 95/3/19 : یکصد معمار، یکصد انتخاب (نشست هشتم)
ساعت 4 تا 6:30 بعد از ظهر
چهارشنبه 95/3/26: زمین و بیابان
ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر
 
 
لطفاً آخرین تغییرات برنامه ها را از طریق سایت انجمن پیگیری کنید
www.ammi.ir
 

بيانيه نشست هفتم يكصدمعمار ،يكصد انتخاب

معماری: 

در اردیبهشتِ سالِ جدید، هفتمین نشست «یکصد معمار، یکصد انتخاب» برگزار می‌شود. تا کنون، 54 اثر برتر معماری معاصر ایران معرفی شده‌اند  و در این نشست با آثار برتر دیگری آشنا خواهیم‌شد. امروز، به جرات، می‌توان گفت این برنامه توانسته جایگاه خود را در میان اهالی حرفه و اندیشه‌ورزان معماری پیدا کند. امروز، کم‌کم، این منشِ خوب جا می‌افتد که می‌توانیم دنبال زیبایی‌ها باشیم و از نقد و لج‌بازی‌های رایج فاصله بگیریم. امروز باور می‌کنیم در جای‌جای این سرزمین پهناور، نمونه‌های بارز و شاخص معماری اصیل و معاصر وجود دارد که می‌توانند سرمشقی برای حال و آینده باشند.