نوروز مبارک - روستا تاریخی لیوس- سورنا رفیعیان

 

لیوس، روستایی از توابع بخش شهیون شهرستان دزفول در استان خوزستان ایران است. اهالی این روستا از ایل بختیاری و از شاخه چهارلنگ و از باب محمود صالح می باشند.

روستای تاریخی لیوس