دفتر آشنايي با توسعه ،شهر ومعماري پايدار

گفتار٤-٣-شاخصه هاي معماري پايدار،آب

در گفتار چهارم، به بررسی شاخصه های معماری و بناهای پایدار پرداخته خواهد شد. در بخش اول از این گفتار، به کلیات شاخصه های معماری پایدار پرداختیم و در بخش دوم به بررسی اولین شاخص، سایت پروژه پرداخته شد و این بخش به نقش آب در معماری پایدار می پردازیم.

گفتار٤-٣-شاخصه هاي معماري پايدار،آب

گفتار٤-٣-شاخصه هاي معماري پايدار،آب
نویسنده: 
آزیتا رضوان

دٓه در باغ نجات درياچه اروميه

دٓه در باغ نجات درياچه اروميه
نویسنده: 
فاطمه ظفر نژاد

دهگانه تازه برای نجات ساغر مینایی سرزمین  
آیا توسعه پایدار با تصمیم‌گیری دیوانی و نسخه پیچی متمرکز میسر است؟

 

سرآغاز
این روزها همه جا از نجات ارومیه و ارزیابی برنامه‌های متمرکز مدیریت آب و حکم‌رانی بیش از اندازه گفتگو می‌شود. همه چشم به کارگروه نجات ارومیه دوخته اند و این‌که اگر موفقیت‌آمیز باشد شاید دیگر دریاچه‌های کشور را نیز نجات دهیم. پس از راهکارهای بیست گانه‌ای که در اواخر سال 92 اعلام شد و نقدهای زیادی از همه سو برانگیخت، در دهه نخست تیر 93 مصوباتی دهگانه از سوی کارگروه اعلام شد .

دهگانه تازه برای نجات ساغر مینایی سرزمین  
آیا توسعه پایدار با تصمیم‌گیری دیوانی و نسخه پیچی متمرکز میسر است؟

 

هفته محيط زيست :زمين ناخوش است

هفته محيط زيست :زمين ناخوش است
نویسنده: 
فاطمه ظفر نژاد

ابتلای زمين

همان‌گونه که 160 سال پیش سیاتله به‌سان حکیمی ژرف اندیش پیش‌بینی کرده بود، انسانِ سوداگر عصر مدرن، یا همان مرد سپید به‌قول سیاتله، زمين را بیمار و مبتلا کرد. زمین ناخوش است و حال و روز خوبي ندارد. زمين گرم شده و تبي جانكاه و مزمن زندگي او و ساكنانش را تهديد مي‌كند. بيش از نيمي از يخ‌هاي قطبي آب شده و تا كمتر از يكي دو دهه ديگر همه آن‌ها آب مي‌شوند. زمين از تب خواهد مرد. بيشتر رگ‌هاي خون‌رسان زمين بسته شده و رودهايش با سدبندي خشكيده‌اند. بستر رودها يا خشكيده يا اگر هم آبي در آن ديده مي‌شود آلوده و ناسالم است. تالاب‌ها و درياچه‌هاي خشكيده مانند زخم‌هاي تفتيده يك بيماري خطرناك حياتش را تهديد مي‌كنند. صداي سرفه‌هاي زمين شنيده مي‌شود. لايه اوزون در پي توليد گازهاي خطرناك گلخانه‌اي سوراخ شده است. آلودگي و زباله نه تنها چهره زيباي زمين را آبله‌گون كرده كه چرك و عفونت آن به سامانه حياتش نفوذ كرده است. آلودگي خطرناك همه بوم‌سامانه‌هاي زمين از اقيانوس تا كوهستان و جنگل را فراگرفته.

زمین مادر ماست
 
..رودخانه‌ها برادران ما هستند
مرد سپید با مادرش زمین و برادرش آسمان
چون اشیایی برای خرید
به تاراج بردن برای فروش می‌نگرد
نگاه به شهرهای شما در چشم مرد سرخ‌پوست دردی است
هیچ سکوتی در شهر مرد سپید جریان ندارد
هیچ مکانی تا در آن بتوان
جوانه زدن برگ‌ها را در بهار دید
و یا زمزمه حشرات را شنید.
هوا برای سرخ‌پوست ارزش‌مند است
چراکه تمامی موجودات از همان هوا تنفس می‌کنند
حیوان، درخت، انسان،  در این تنفس مشترکند.

گفتار چهارم (١) ،شاخصه هاي معماري پايدار

گفتار چهارم (١) ،شاخصه هاي معماري پايدار
نویسنده: 
آزيتا رضوان

در گفتار اول، سیستم های ارزیابی پایداری بطور کلی مورد بررسی قرار گرفتند.  در گفتار دوم ضمن بررسی معروفترین و شناخته شده ترین سیستمهای ارزیابی ساختمانهای پایدار در امریکا، به معیارهای اندازه‌گیری توسعه پایدار پرداخته شد.  در گفتار سوم  به شهر پایدار، رتبه بندی شهرهای پایدار در سیستم های متفاوت، و جمع بندی مهمترین شاخص های پایداری شهر در سیستم های مختلف پرداخته شد. در این گفتار به بررسی شاخصه های معماری و بناهای پایدار پرداخته خواهد شد.

 

در گفتار اول، سیستم های ارزیابی پایداری بطور کلی مورد بررسی قرار گرفتند.  در گفتار دوم ضمن بررسی معروفترین و شناخته شده ترین سیستمهای ارزیابی ساختمانهای پایدار در امریکا، به معیارهای اندازه‌گیری توسعه پایدار پرداخته شد.  در گفتار سوم  به شهر پایدار، رتبه بندی شهرهای پایدار در سیستم های متفاوت، و جمع بندی مهمترین شاخص های پایداری شهر در سیستم های مختلف پرداخته شد. در این گفتار به بررسی شاخصه های معماری و بناهای پایدار پرداخته خواهد شد.

 

تصاویر: 
منابع: 

Bardaglio, P. W. (2009, September-October). To LEED or not to LEED. Today’s Campus, 18-23. Retrieved Auguest 01, 2010, from Today's Campus: http://www.todayscampus.com/articles/load.aspx?art=1823
Inbuilt . (2010, February). BREEAM versus LEED. Retrieved December 9, 2011, from Inbuilt Ltd: http://www.inbuilt.co.uk/media/406565/breeamvsleed.pdf
Kubba, S. (2010). LEED practices, certification, and accreditation handbook. Elsevier. Retrieved from http://www.scribd.com/doc/70810390/1856176916-LEEDA
Rekow, S., & Stover, K. (2009). CIEB Green Globes for the continual improvement of existing buildings. Retrieved July 10, 2012, from BOMA: http://www.bomampls.org/BOMA/scriptcontent/StaticPages/PDF/GreenGlobesCl...
Smith, T. M., Fischlein, M., Suh, S., & Huelman, P. (2006). Green building raiting systems: A comparison of the LEED and Green Globes systems in the US. University of Minnesota.
Solomon, N. B. (2005, June). How is LEED faring after five years in use?: The best-known rating system for green buildings in the United States, LEED struggles with its own rapid rise in popularity. Architecture Record, 135-142. Retrieved from McGraw-Hill Construction - Continuing Education Center.
USGBC. (2011a). LEED 2009. Retrieved December 08, 2011, from U.S. Green Building Council: http://www.usgbc.org/about/leed/current-version

 

گفتار سوم (٢): شاخص‌هاي شهر پايدار

گفتار سوم (٢): شاخص‌هاي شهر پايدار
نویسنده: 
آزيتا رضوان

در بخش اول از گفتار سوم به بررسی شهر پایدار از دیدگاه شناخته شده ترین سیستم های ارزیابی پایداری پرداخته شد و این بخش به جمع بندی شاخص ها از سیستم های مختلف می پردازد تا همهٴ این شاخصها را در یک جدول کامل ارايه کند.  
با در نظر گرفتن بسیاری ازسیستم های امتیازدهی و رتبه بندی، این پژوهش یک ایندکس کلی از آنها برای شاخص های شهرهای پایدار استخراج کرده است. سه دسته اصلی ااین شاخص ها محیط زیست طبیعی و منابع، محیط زیست انسان ساخته شده است، و مردم می باشد. هر دسته اصلی زیر شاخه هایی دارد.

در بخش اول از گفتار سوم به بررسی شهر پایدار از دیدگاه شناخته شده ترین سیستم های ارزیابی پایداری پرداخته شد و این بخش به جمع بندی شاخص ها از سیستم های مختلف می پردازد تا همهٴ این شاخصها را در یک جدول کامل ارايه کند.

 

تصاویر: 
منابع: 

Opp, S., & Saunders, K. L. (2013, January 2). Pillar talk: Local sustainability initiatives and policies in the united states-finding evidence of the “Three E’s”: Economic development, environmental protection, and social equity. Urban Affairs Review, 1-40. doi:10.1177/1078087412469344

هتل لوتوس، معماری پایدار در کویر

هتل لوتوس، معماری پایدار در کویر

معمارنت- در صحرای ژنگشان (Xiangshawan)، در میان گستره‌ای از تپه‌های شنی روان، در منطقه خودمختار مغولستان داخلی، حدود 350 مایلی غرب پکن، در بهار 2013، یک نیلوفر آبی معماری شکوفا شد: هتل نیلوفر آبی کویر. این هتل بخشی از یک اقامتگاه تفریحی جدید ساخته شده در میان دریای وسیعی از تپه‌های شنی است که به طور فزاینده‌ای محبوب گردشگران چینی می‌شود. 

 

 

 

 معمارنت- در صحرای ژنگشان (Xiangshawan)، در میان گستره‌ای از تپه‌های شنی روان، در منطقه خودمختار مغولستان داخلی، حدود 350 مایلی غرب پکن، در بهار 2013، یک نیلوفر آبی معماری شکوفا شد: هتل نیلوفر آبی کویر. این هتل بخشی از یک اقامتگاه تفریحی جدید ساخته شده در میان دریای وسیعی از تپه‌های شنی است که به طور فزاینده‌ای محبوب گردشگران چینی می‌شود. 

 

گفتار سوم (1): شهر پایدار از دیدگاه سیستم‌های ارزیابی

گفتار سوم (1): شهر پایدار از دیدگاه سیستم‌های ارزیابی
نویسنده: 
آزیتا رضوان

 

گفتار سوم – بخش اول: شهر پایدار از دیدگاه شناخته شده ترین سیستم‌های ارزیابی پایداری 
دربخش اول از گفتار دوم سیستم‌های ارزیابی پایداری بطور کلی مورد بررسی قرار گرفتند. در گفتار دوم ضمن بررسی معروفترین و شناخته شده‌ترین سیستم‌های ارزیابی ساختمان‌های پایدار در امریکا، به معیارهای اندازه‌گیری توسعه پایدار پرداخته شد. گفتار سوم در اینجا به شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی شهرهای پایدار در سیستم‌های متفاوت می‌پردازد.

 

 

منابع: 

International Living Building Institute. (2009, November). Living Building Challenge 2.0. Retrieved November 15, 2012, from International Living Building Future Institute: https://ilbi.org/lbc/LBC%20Documents/LBC2-0.pdf

 

McManus, P. (2004). Vortex cities to sustainable cities: Australia's urban challenge. University of New South Wales Press.

 

Natural Resources Defense Council. (n.d.). Rankings/ scoring/ criteria. Retrieved July 10, 2010, from Smarter Cities: http://smartercities.nrdc.org/rankings/scoring-criteria

 

Opp, S., & Saunders, K. L. (2013, January 2). Pillar talk: Local sustainability initiatives and policies in the united states-finding evidence of the “Three E’s”: Economic development, environmental protection, and social equity. Urban Affairs Review, 1-40. doi:10.1177/1078087412469344

 

Portney, K. E. (2003). Taking sustainable cities seriously: Economic development, the environment, and quality of life in American cities . Massachusetts: MassachusettsInstitute of Technology.

 

Portney, K. E. (2013). Taking sustainable cities seriously: Economic development, the environment, and quality of life in American cities (2nd ed.). Massachusetts: MIT Press.

 

Svoboda, E. (2008, February 8). America's 50 greenest cities. Retrieved July 21, 2010, from Popular Science: www.popsci.com/environment/article/2008-02/americas-50-greenest-cities?p...

 

USGBC. (2011). LEED for Neighborhood Development. Retrieved November 15, 2012, from U.S. Green Building Council: http://www.usgbc.org/neighborhoods

 

 

گفتار دوم (3): انتخاب شاخص‌های پایداری

گفتار دوم (3): انتخاب شاخص‌های پایداری
نویسنده: 
آزیتا رضوان

گفتار دوم – بخش سوم: معیار‌های انتخاب شاخص‎‌های مناسب برای سیستم‌های ارزیابی پایداری
دربخش اول از گفتار دوم سیستم‎‌های ارزیابی پایداری به طور کلی مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش دوم از گفتار دوم به بررسی معروفترین و شناخته شده‌ترین سیستم‌‌های ارزیابی ساختمان‌‌های پایدار در امریکا پرداخته شد و در این بخش پایانی از گفتار دوم دسته‌بندی و شاخص‎‌‌های سیستم‎‌‌های رتبه بندی ساختمان‌ها  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

منابع: 

Bell, S., & Morse, S. (2008). Sustainability indicators measuring the immeasurable? (2nd ed.). Earthscan.
Portney, K. E. (2003). Taking sustainable cities seriously: Economic development, the environment, and quality of life in American cities . Massachusetts: MassachusettsInstitute of Technology.
Shane, A. M., & Graedel, T. E. (2000). Urban environmental sustainability metrics: A provisional set. Jornal of Environmental Planning and Management, 43(5), 643-663.
Svoboda, E. (2008, February 8). America's 50 greenest cities. Retrieved July 21, 2010, from Popular Science: http://www.popsci.com/environment/article/2008-02/americas-50-greenest-c...
Vos, R., Devinny, J. S., Hagekhalil, A., Mmeje, H., Boyle, H., & Bullard, K. (2005). Sustainability indicators for the city of Los Angeles Department of Public Works integrated resources plan. Los Angeles: Water Environment Federation.
 

 

گفتار دوم (3): شناخته شده‌ترين سيستم‌هاي ارزيابي ساختمان‎‌ها

گفتار دوم (3): شناخته شده‌ترين سيستم‌هاي ارزيابي ساختمان‌ها
نویسنده: 
آزیتا رضوان

در گفتار اول از این سری مقالات به تعریف توسعه پایدار پرداخته شد. دربخش اول از گفتار دوم سیستم های ارزیابی پایداری بطور کلی مورد بررسی قرار گرفتند و در این بخش دوم از گفتار دوم به بررسی معروفترین و شناخته شده ترین سیستمهای ارزیابی ساختمانهای پایدار در امریکا خواهیم پرداخت. قبل از آن به اختصار مهمترین تاثیرات بناها و شهرها را بر محیط زیست مطالعه می کنیم که این سیستمهای ارزیابی در صدد کنترل آنها هستند. جدول شماره 1 جنبه های محیط زیست ساخته شده و اثرات آنها بر توسعه پایدار در هر بخش نشان می دهد.

گفتار دوم – بخش دوم: شناخته شده‌ترین سیستم‎‌های ارزیابی ساختمان‌های پایدار

 

منابع: 

About green communities. (n.d.). Retrieved June 18, 2012, from Enterprise Green Communities: http://www.greencommunitiesonline.org/about/

 

Brooks, K. (2011a, September 6). After LEED: The next generation of green building (Part I). Retrieved June 9, 2012, from Swinerton Builds Tomorrow: http://www.swinertonbuildstomorrow.com/2011/after-leed-the-next-generati...

 

Brooks, K. (2011b, September 14). After LEED: The next generation of green building (Part II). Retrieved June 13, 2012, from Swinerton Builds Tomorrow: http://www.swinertonbuildstomorrow.com/2011/after-leed-the-next-generati...

 

Carsman, H., & Kim, J. (2009). How do the green-building ratings programs stack up? Daily Journal of Commerce.

 

CHPS. (n.d.). Collaborative for High Performance Schools (CHPS). Retrieved June 18, 2012, from http://www.chps.net

 

Energy Star. (n.d.). History of Energy Star. Retrieved June 13, 2012, from Energy Star: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=about.ab_history

 

Environments For Living. (n.d.). Retrieved June 23, 2012, from http://www.environmentsforliving.com

 

EPA. (2010, December 22). Basic information: Definition of green building. Retrieved May 17, 2012, from U.S. Environmental Protection Agency: http://www.epa.gov/greenbuilding/pubs/about.htm

 

Green Building Initiative. (2013a). Green Building Programs. Retrieved June 9, 2013, from The Green Building Initiative: http://www.thegbi.org/green-globes/

 

Grumman, D. L. (Ed.). (2003). ASHRAE green guide. Atlanta: ASHRAE.

 

Institute for Sustainable Infrastructure. (n.d.). Retrieved April 11, 2013, from ISI: http://www.sustainableinfrastructure.org/

 

King, N. J., & King, B. J. (2005). Creating incentives for sustainable buildings: A comparative law approach featuring the United States and the European Union. Virginia Environmental Law Journal, 23(3), 397-459.

 

USGBC . (2013, April 4). Directory. Retrieved May 12, 2013, from U.S. Green Building Council: http://www.usgbc.org/projects

 

Yudelson, J. (2013, January 9). Top green building trends for 2013. Retrieved May 22, 2013, from Green Building Council Russia: http://www.rugbc.org/en/resources/articles/green-building-trends-2013