آثار

اصفهان در نخستين عكس ها(هولستر)

هنر: 
اصفهان در نخستين عكس ها(هولستر)
نویسنده: 
حميد رضاحسيني

در یکی از روزهای سال ۱۹۶۹ میلادی، لوله آب خانه‌ای در مانتسر آلمان ترکید و زیرزمین خانه را آب گرفت. در این خانه خانم "ریکولتا" همراه همسرش زندگی می‌کرد، او یک ایرانی آلمانی تبار بود که خانواده‌اش سال‌ها در محله جلفای اصفهان اقامت داشتند اما چون با مردی آلمانی ازدواج کرده بود، در آلمان زندگی می‌کرد.

 

پدر بزرگ خانم ریکولتا، یک مهندس آلمانی به نام "ارنست هولتسر" بود که در سال ۱۸۶۳ برای نظارت بر سیم‌کشی خطوط تلگراف به ایران آمد و در تلگرافخانه جلفای اصفهان مشغول کار شد.  در اصفهان با مادر بزرگ ریکولتا که از ارمنیان مقیم جلفا بود، ازدواج کرد و قید بازگشت به کشورش را زد. البته بعد از بازنشستگی همراه خانواده‌اش به آلمان بازگشت اما زندگی در اصفهان برایش دلپذیرتر بود؛ چرا که پس از چند سال دوباره به ایران آمد و تا آخر عمر در اصفهان باقی ماند.

 

 

۱۰ ژانویه ۲۰۱۴ - ۲۰ دی ۱۳۹۲

در یکی از روزهای سال ۱۹۶۹ میلادی، لوله آب خانه‌ای در مانتسر آلمان ترکید و زیرزمین خانه را آب گرفت. در این خانه خانم "ریکولتا" همراه همسرش زندگی می‌کرد، او یک ایرانی آلمانی تبار بود که خانواده‌اش سال‌ها در محله جلفای اصفهان اقامت داشتند اما چون با مردی آلمانی ازدواج کرده بود، در آلمان زندگی می‌کرد.

 

منابع: Normal
0
false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SAMicrosoftInternetExplorer4


DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />


UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" />جديد انلاين

احتمال بقا در ياسوج

هنر: 
احتمال بقا در ياسوج
نویسنده: 
محمد سالاري

معمارنت- همين که از سر پيچ جاده رد شديم، پيدا شدند. دو ترکه سوار موتورسيکلت. طرف راست، يعني طرف چپ خودشان مي‌راندند. هر دو خيلي جوان بودند، در حال خنديدن و حال کردن و ويراژ دادن. فرصتي براي گريز نبود. طرف راست جاده دره بود و طرف چپ کوه. راننده برای فرار از تصادف، فرمانش را به راست پيچاند.

 

تصادف
تهران
شهريور 1382
 

معمارنت- همين که از سر پيچ جاده رد شديم، پيدا شدند. دو ترکه سوار موتورسيکلت. طرف راست، يعني طرف چپ خودشان مي‌راندند. هر دو خيلي جوان بودند، در حال خنديدن و حال کردن و ويراژ دادن. فرصتي براي گريز نبود. طرف راست جاده دره بود و طرف چپ کوه. راننده برای فرار از تصادف، فرمانش را به راست پيچاند. موتورسوارها هم به چپ، يعني به راست خودشان. اما گوشه طرف راننده خورد به موتورسيکلت و هر دو آن‌ها به هوا پرتاب شدند و از روي ماشين رد شدند. جيغ زني که کنار من بود بلند شد:
ـ يا ابلفضل.  

 

عکاسی پانوراما از بناهای تاریخی

هنر: 
عکاسی پانوراما از بناهای تاریخی

امید جعفرنژاد عکاس معماری تاریخی، با بهره‌گیری از تکنیک‌های جدید به سبک خاص خودش دست پیدا کرده است.
او عکس‌های پانورامای دیدنی از اماکن تاریخی ایران تهیه نموده که برخی از عکس‌های این مجموعه از کنار هم قرار دادن بیش از ۷۰ عکس به دست آمده است. پوشش نماهای بسیار باز از ویژگی عکس‌های پانوراماست.

 

امید جعفرنژاد عکاس معماری تاریخی، با بهره‌گیری از تکنیک‌های جدید به سبک خاص خودش دست پیدا کرده است.
او عکس‌های پانورامای دیدنی از اماکن تاریخی ایران تهیه نموده که برخی از عکس‌های این مجموعه از کنار هم قرار دادن بیش از ۷۰ عکس به دست آمده است. پوشش نماهای بسیار باز از ویژگی عکس‌های پانوراماست.

 

امید جعفرنژاد عکاسی است که به صورت تخصصی از امکان تاریخی و معماری نقاط مختلف ایران، «عکس‌های پانوراما» تهیه می‌کند. او در حال حاضر در حال تهیه مجموعه «معماری و سقف‌های ایران» است.

 

طاق كسرا در شاهنامه

هنر: 
طاق كسرا در شاهنامه
نویسنده: 
مهدی فرشاد

معمارنت-یکی از بزرگترین آثار دورۀ ساسانی کاخ و طاق کسرا در تیسفون است. این قصر در زمان شاپور اول در نیمۀ دوم قرن سوم میلادی ساخته شده و یکی از مثال‌های عمدۀ سبک معماری در زمان ساسانی به شمار می‌رود.
پیدایی طاق در میانرودان به هزارۀ سوم پیش از میلاد می‌رسد. در کاخ «آکادی آشونا» مجراهای هرزآب‌رو با سقف طاقی پوشیده شده و دارای دریچه‌های بازدید بوده و مصالح آن از آجر پخته با ملات قیری تشکیل می‌شده است. یکی از نخستین نمونه‎های طاق‌های آجری نیم‌دایره‌ای که متعلق به 1300 پیش از میلاد است در شوش یافت شده است که مصالح آن آجری بوده است (شکل 1). در زیگورات چغازنبیل واقع در شوش نیز ورودی‌ها از طاق ساخته شده و تاریخ این ساختمان به 1200 پیش از میلاد می‌رسد.

 

معمارنت-یکی از بزرگترین آثار دورۀ ساسانی کاخ و طاق کسرا در تیسفون است. این قصر در زمان شاپور اول در نیمۀ دوم قرن سوم میلادی ساخته شده و یکی از مثال‌های عمدۀ سبک معماری در زمان ساسانی به شمار می‌رود.

 

منابع: 

 برگرفته از کتاب «تاریخ مهندسی در ایران»، نشر بلخ: 1376، چاپ سوم؛ به انضمام تصاویر تکمیلی.

 

واپسین اجرای خانه‌ای قدیمی

هنر: 
واپسین اجرای خانه‌ای قدیمی
عکاس: 
فرشید مقدم سلیمی

معمارنت- تخریب خانه‌های قدیمی و ساخت ساختمان‌های چند طبقه به جای آنها، موضوعی تکراری است و آنقدر تکرار شده کهحتی خرق این عادت‌واره‌ نیز ممکن است سخت به نظر برسد. با این حالچندی پیش جمعی از هنرمندان با مدیریت «گالری طراحان آزاد» درصدد برآمدند تا با تبدیل خانه‌ای در حال تخریب به نمایشگاهی هنری در روند تخریب آن یک وقفه به وجود آورند. وقفه‌ای که شاید منجر به تامل درمسیری شود که پی‌گرفتیم.

 

معمارنت- تخریب خانه‌های قدیمی و ساخت ساختمان‌های چند طبقه به جای آنها، موضوعی تکراری است و آنقدر تکرار شده کهحتی خرق این عادت‌واره‌ نیز ممکن است سخت به نظر برسد. با این حالچندی پیش جمعی از هنرمندان با مدیریت «گالری طراحان آزاد» درصدد برآمدند تا با تبدیل خانه‌ای در حال تخریب به نمایشگاهی هنری در روند تخریب آن یک وقفه به وجود آورند. وقفه‌ای که شاید منجر به تامل درمسیری شود که پی‌گرفتیم.

 

تبلیغات فرهنگی متروی پاریس: در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی «آدم» باشید!

هنر: 
تبلیغات فرهنگی متروی پاریس: در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی «آدم» باشید!

امضای همه‌ی تبلیغات فرهنگی اخیری که در متروی پاریس انجام می‌شود این است (نزدیک به این مضمون):
در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی «آدم» باشید!
 

امضای همه‌ی تبلیغات فرهنگی اخیری که در متروی پاریس انجام می‌شود این است (نزدیک به این مضمون):
در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی «آدم» باشید!
 

سیستم حمل و نقلی پاریس، سیستم تقریباً کاملی است که به تمام نقاط شهر خدمات‌رسانی می‌کند.اگرچه به نظر می‌رسد این سیستم ایرادات کمی داشته باشد؛ اما نگرانی‌هایی درباره‌ی فرهنگ استفاده از این سیستم‌ها وجود دارد.

 

آثار احمد نادعلیان: ماهیان قعر دریا

هنر: 
آثار احمد نادعلیان: ماهیان قعر دریا

نادعلیان يكي از چهره‌هاي شناخته‌شده هنر محیطی در عرصه‌ی بين‌المللي است. در حال حاضر اغلب در طبیعت زندگی می‌کند،  به گوشه و کنار جهان سفر می‌کند و در یک عرصه‌ی بین‌المللی هنر محیطی اجرا می‌کند.

ماهیان در قعر دریای  جلال        بحرشان آموخته سحر جلال
ماهیان را  بحر  نگذارد برون       خاکیان را  بحر  نگذارد  درون
 
نادعلیان يكي از چهره‌هاي شناخته‌شده هنر محیطی در عرصه‌ی بين‌المللي است. در حال حاضر اغلب در طبیعت زندگی می‌کند،  به گوشه و کنار جهان سفر می‌کند و در یک عرصه‌ی بین‌المللی هنر محیطی اجرا می‌کند.

منابع: 

منبع: سایت riverart.net

نگارستان ملی کابل

هنر: 
نویسنده: 
آصف آشنا

اگر ذوق هنری داشته باشی، ظلم است در کابل باشی و از "نگارستان ملی" دیدن نکنی. وقتی به این نگارستان بیایی، تابلوهای نقاشی را تماشا می‌کنی که در دهۀ ۱۸۹۰ با رنگ و روغن کارشده‌است. تابلوهايی که زیبایی و ظرافت هنری‌اش مجبورت می‌کند لحظات طولانی را جلوش  بایستی.

اگر ذوق هنری داشته باشی، ظلم است در کابل باشی و از "نگارستان ملی" دیدن نکنی. وقتی به این نگارستان بیایی، تابلوهای نقاشی را تماشا می‌کنی که در دهۀ ۱۸۹۰ با رنگ و روغن کارشده‌است. تابلوهايی که زیبایی و ظرافت هنری‌اش مجبورت می‌کند لحظات طولانی را جلوش  بایستی.

بازار ادویه‌ی اصفهان

هنر: 
نویسنده: 
مجید نفیسی

امروز به راسته‌ی ادویه کوبان می‌روم

تا یک بار دیگر به ذرات آفتاب بنگرم
که از روزن آسمانه‌ی بازار به پایین می‌ریزند

امروز به راسته‌ی ادویه کوبان می‌روم

ستاره صالحی

هنر: 

تجربیات کاری و نمایشگاه ها:

1390، شرکت در پرفورمنس "From Morning Till Night" از هنرمند اهل چک "Katerina Seda"، گالری TATE، لندن.

1389، نمایشگاه گروهی نقاشی، کافه گالری ایرانشهر، خانه هنرمندان.

1389، کاندید جایزه طراحی صحنه در جشنواره تئاتر تجربه برای نمایش "عالیجناب کرم" به کارگردانی میلاد ملك‌پور.

1389، تصویرسازی کتاب "فیه مافیه"، انتشارات پارسه.

1387، تالیف برای هفته نامه تندیس، شماره های 132  تا 141.

 

آدرس ایمیل: s.salehi87@yahoo.com

تولد: 19/10/1366، تهران.

تحصیلات:

1389، لیسانس نقاشی، هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

1384، دیپلم ریاضی، دبیرستان خرد. 

تجربیات کاری و نمایشگاه ها:

1390، شرکت در پرفورمنس "From Morning Till Night" از هنرمند اهل چک "Katerina Seda"، گالری TATE، لندن.

1389، نمایشگاه گروهی نقاشی، کافه گالری ایرانشهر، خانه هنرمندان.