آثار

عکس‌های پاسکال مونیر

هنر: 

پاسکال مونیر(Meunier) عکاس مستند فرانسوی و کارشناس ارشد در رشته علوم سیاسی است.

آخرین آثار او عمدتا مربوط به فرهنگ مسلمانان عرب است، که امروزه بدفهمی‌های بسیاری در مورد آنها وجود دارد. کار حرفه‌‌ای پاسکال مونیر از حلب سوریه آغاز شده و طی نه سال، از ایران، لیبی، یمن و مصرعکس گرفته است و سنت‌های فرهنگی از موریتانی تا مالزی را از طریق عکس‌هایش گزارش کرده است.

پاسکال مونیر(Pascal Meunier) عکاس مستند فرانسوی و کارشناس ارشد در رشته علوم سیاسی است.

آخرین آثار او عمدتا مربوط به فرهنگ مسلمانان عرب است، که امروزه بدفهمی‌های بسیاری در مورد آنها وجود دارد. کار حرفه‌‌ای پاسکال مونیر از حلب سوریه آغاز شده و طی نه سال، از ایران، لیبی، یمن و مصرعکس گرفته است و سنت‌های فرهنگی از موریتانی تا مالزی را از طریق عکس‌هایش گزارش کرده است. با اين حال تمرکز او در کارهایش بر رویدادهای سیاسی این کشورها نبوده و تلاش کرده است تا به فرهنگ و عناصرفرهنگی در این کشورها بپردازد.

مانا امیریاراحمدی

هنر: 

مانا امیریاراحمدی متولد سال ۱۳۶۱ است. او فارغ التحصیل رشتۀ عکاسی و فیلمبرداری از دانشکدۀ صدا و سیما و عضو رسمی انجمن عکاسان ایران است و از سال ۱۳۸۵ به عضویت سایت تخصصی www.akkasee.com درآمده است. به برخی تجارب عکاسی حرفه ای او در زمینه های مختلف هنری اشاره می کنیم:

مانا امیریاراحمدی متولد سال ۱۳۶۱ است. او فارغ التحصیل رشتۀ عکاسی و فیلمبرداری از دانشکدۀ صدا و سیما و عضو رسمی انجمن عکاسان ایران است و از سال ۱۳۸۵ به عضویت سایت تخصصی www.akkasee.com درآمده است. به برخی تجارب عکاسی حرفه ای او در زمینه های مختلف هنری اشاره می کنیم: