تاریخ درج در سایت: 19/09/2015 تعداد بازدید: 1,202 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 16/09/2015 تعداد بازدید: 1,050 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 10/09/2015 تعداد بازدید: 1,304 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 29/08/2015 تعداد بازدید: 1,421 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 29/08/2015 تعداد بازدید: 1,375 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 24/08/2015 تعداد بازدید: 1,860 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 23/08/2015 تعداد بازدید: 1,371 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 23/08/2015 تعداد بازدید: 1,228 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 05/08/2015 تعداد بازدید: 1,414 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 02/08/2015 تعداد بازدید: 1,072 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 28/07/2015 تعداد بازدید: 1,360 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 21/07/2015 تعداد بازدید: 1,320 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 21/07/2015 تعداد بازدید: 1,121 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 28/06/2015 تعداد بازدید: 1,287 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 20/06/2015 تعداد بازدید: 1,210 تعداد نظرات: 0

معمارنت -پانزدهمین دوره هم‌اندیشی هاي انجمن مفاخر معماري درتیر 1394

تاریخ درج در سایت: 20/06/2015 تعداد بازدید: 1,268 تعداد نظرات: 0

برای معماری که معمار نبود.
سهیلا بسکی دیگر نیست.
 

تاریخ درج در سایت: 20/06/2015 تعداد بازدید: 1,097 تعداد نظرات: 0

نشانه حيات گنجشك
نه دَمي بود كه فرو مي رفت
نه دُمي كه مي جنبيد
اوازي مكرر در گلو بود
كه هنوز
دراوج ارامش ،
شتاب داشت.

تاریخ درج در سایت: 20/06/2015 تعداد بازدید: 800 تعداد نظرات: 0

 معمارنت - پانزدهمین دوره هم‌اندیشی انجمن مفاخر معماري ايران درخرداد 1394

تاریخ درج در سایت: 15/04/2015 تعداد بازدید: 1,378 تعداد نظرات: 0

بزرگداشت روز معمار، یادمان و نهمین دوره جایزه معماری میرمیران دوم اردیبهشت ماه 1393

 

تاریخ درج در سایت: 15/03/2015 تعداد بازدید: 1,230 تعداد نظرات: 0